You are here:

Montessori Školička Hvězdička

Ceník

CENÍK 2017/2018

Program CELÝ DEN:

5 dnů v týdnu 9 000 Kč/měsíc

4 dny v týdnu 8 000Kč/měsíc

3 dny v týdnu 6 000 Kč/měsíc

2 dny v týdnu 5 000 Kč/měsíc

Program PŮL DNE

5 dopolední v týdnu (7:30 - 13:00) 5 000 Kč/měsíc

4 dopoledne v týdnu (7:30 – 13:00) 4 000 Kč/měsíc

3 dopoledne v týdnu (7:30 - 13:00) 3 500 Kč/měsíc

2 dopoledne v týdnu (7:30 - 13:00) 2 500 Kč/měsíc

Program KOMBINACE:

3 x celý den v týdnu, 2 x dopoledne v týdnu 8 500 Kč/měsíc

2 x celý den v týdnu, 3 x dopoledne v týdnu 8 500 Kč/měsíc

2 x celý den v týdnu, 1 x dopoledne v týdnu 5 000 Kč/měsíc

2 x celý den v týdnu, 2 x dopoledne v týdnu 6 500 Kč/měsíc


Ceny jsou včetně platného DPH. Cena je platná na daný měsíc, bez ohledu na státní svátky, či jiné prázdniny. Absenci dítěte je nutné nahlásit do 8:00 konkrétního dne.

Adaptační 1 - 2 hodiny zdarma!


Cena zahrnuje:

pitný režim

kulturní fond

výtvarné potřeby

fond na opravu pomůcek

hygienické potřeby


Cena nezahrnuje:

stravování - oběd, 2 svačiny (v případě dopolední docházky 1 svačinu)

cena 80 Kč za oběd a dvě svačiny, 70 Kč za oběd a jednu svačinu

V případě absence je nutné oběd odhlásit do 16:00 předchozího dne.


Platby:

Při závazném přihlášení dítěte (emailem, osobně ve školce, nebo online přihláškou) uhradí rodiče jednorázovou paušální platbu ve výši 3000 Kč (nevratné zápisné za rezervaci místa dítěte ve školce).

Školné na příslušný měsíc je vybíráno vždy k 10. dni konkrétního měsíce.

Platbu je možné provádět na účet číslo: 2400169699/2010 nebo osobně ve školičce.

Při absenci dítěte Vám bude odečteno 20% z každého zaplaceného dne, při delší nemoci (14 po sobě jdoucích dní a více) bude odečteno 40% z každého zaplaceného dne, vždy formou odečtu z platby školného na následující měsíc.

Sourozenecká sleva školného činí 25%, při docházce obou sourozenců na program celý den, nebo kombinace.

Při platbě školného na celý rok poskytujeme slevu 10%.


Provozní doba školky:

Pondělí: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Úterý: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Středa: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Čtvrtek: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Pátek: 7:30 - 18:00