You are here:

Montessori Školička Hvězdička

Ceník

CENÍK 2014/2015

Program CELÝ DEN:

5 dnů v týdnu 10 000 Kč / měsíc

4 dny v týdnu 9 000Kč / měsíc

3 dny v týdnu 7 000 Kč / měsíc

2 dny v týdnu 5 000 Kč / měsíc


Program PŮL DNE

5 dopolední v týdnu ( 7:30 - 13:00) 6 000 Kč / měsíc

4 dopoledne v týdnu (  7:30  – 13:00) 5 000 Kč / měsíc

3 dopoledne v týdnu ( 7:30  - 13:00) 4 000 Kč / měsíc

2 dopoledne v týdnu ( 7:30  - 13:00) 3 000 Kč / měsíc


Program KOMBINACE:

3 x celý den v týdnu , 2 x dopoledne v týdnu 9 500 Kč / měsíc

2 x celý den v týdnu, 3 x dopoledne v týdnu 9 500 Kč / měsíc

2 x celý den v týdnu, 1 x dopoledne v týdnu 6 000 Kč / měsíc

2 x celý den v týdnu, 2 x dopoledne v týdnu 7 400 Kč / měsíc


Adaptační 1 - 2 hodiny zdarma!

Provozní doba školky:

Pondělí: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Úterý: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Středa: 7:30 - 16:30, do 18:00 pobyt v herně

Čtvrtek: 7:30 - 16:00, do 18:00 pobyt v herně

Pátek: 7:30 - 18:00

Ceny jsou včetně platného DPH. Cena je platná na daný měsíc, bez ohledu na státní svátky, či jiné prázdniny.

Při absenci dítěte Vám bude odečteno 20% z každého zaplaceného dne. Při delší nemoci (14 dní a více) záleží na individuální domluvě.

Absenci dítěte je nutné nahlásit do 8:00 konkrétního dne.


Cena zahrnuje:

pitný režim

kulturní fond

výtvarné potřeby

fond na opravu pomůcek

hygienické potřeby


Cena nezahrnuje:

stravování - oběd, 2 svačiny (v případě dopolední docházky 1 svačinu)

cena 80 Kč za oběd a dvě svačiny, 70 Kč za oběd a jednu svačinu

V případě absence je nutné oběd odhlásit do 16:00 předchozího dne.


Platba školného:

zápisné ve výši 3000 Kč je vybíráno po závazném vyplnění přihlášky a je nevratné, školné na příslušný měsíc je vybíráno vždy k 10. dni konkrétního měsíce.

Platbu je možné provádět na účet číslo: 2400169699/2010 nebo osobně ve školičce.

Sourozenecká sleva činí 25%, při docházce obou sourozenců na program celý den, nebo kombinace.

Při platbě školného na celý rok sleva 10%